Permakultur

Jag har precis börjat intressera mig för permakultur, vilket står för bestående odling. Detta odlingssätt har naturens egna växtsätt och mångfald som förebild. Man satsar på att plantera självsående växter, bär och fruktträd tillsammans för att på så sätt utnyttja växternas varierande höjd för att uppnå ett sorts eget mikroklimat. Konceptet permakultur syftar till att man eftersträvar att vara självförsörjande och främja en hållbar utveckling. Inom detta odlingssätt planterar man inte samma typ av grödor i prydliga rader, utan man blandar växterna och sätter dem som man vill. Detta gör att det är svårare för parasiter och sjukdomar förstör hela odlingen.

När man arbetar med permakultur är det vanligt att man har den i anslutning till sin bostad, detta för att grödorna ska vara lättillgängliga. Av hög vikt inom permakulturen är att fördröja regnvattnets avrinning och ta tillvara på det. Ett sätt att göra detta på är att bygga en damm, för att främja ett slags mikroklimat. Detta bidrar bland annat till att man ökar platsens luftfuktighet och låter tidig höstfrost vänta på sig. I dessa dammar kan man föda upp fiskar och grodor, och de fungerar utmärkt som vattenhål för insekter och fåglar i trakten. På detta sätt blir vattnet fullt av bra mineraler och näring vilket gör det till bättre vatten att vattna med än vanligt kranvatten.

Permakultur innebär så mycket mer än bara odling. Det handlar till största delen om att vara en del av ett samhälle för hållbar utveckling. Detta blir större över hela världen och jag har stött på det lite varstans, kanske främst i Chile och Mexiko men det finns också en stor organisation i Uddevalla som engagerar sig för permakultur.

Idag kan man på flera håll i vårt avlånga land läsa kurser för att lära sig mer om permakultur, matlagning och djurhållningen som hör till.

permakultur1